L'OCCITANE е ангажиран с палмово масло, което е продукт на устойчиво развитие

L'OCCITANE е ангажиран с палмово масло, което е продукт на устойчиво развитие

Ние не купуваме и не използваме пряко палмово масло в нашите формули. Въпреки това, нашите сапунени бази или някои деривати могат да го съдържат. Поели сме ангажимент да въплъщаваме ценностите на марката в подхода на снабдяване. Когато е свързано с източниците на нашите съставки, ние се ангажираме с отстояването на ценностите си и с осигуряване на качеството, проследимостта и устойчивостта на веригата за доставки на растителни съставки. Това е причината и за стартирането на различни инициативи, които да гарантират отговорното използване на палмово масло в нашите продукти.
 

Научете повече за RSPO Член на RSPO (Кръгла маса за устойчиво палмово масло)

Член на RSPO (Кръгла маса за устойчиво палмово масло)

От 2011 г.  L’OCCITANE е член на организацията с нестопанска цел RSPO (Кръгла маса за устойчиво палмово масло), която обединява  всички заинтересовани страни в индустрията, свързана с палмовото масло. Нейната цел е разработването и прилагането на глобални стандарти за сертифицирано палмово масло, продукт на устойчиво развитие.

Научете повече за RSPO
BONNEMERE

100% проследимо и устойчиво палмово масло в нашите сапуни

До края на 2015 година 100% от формулите на нашите сапуни, продавани в магазините, ще съдържат проследимо палмово масло, продукт на устойчиво развитие, в съответствие с едно от най-високите нива на проследимост, определени от RSPO (сегрегирано).

Подкрепа за нашите доставчици

Подкрепа за нашите доставчици

Нашите доставчици на сапунена база отиват една стъпка по-далеч от критериите на  RSPO и подписват  "Palm Oil Innovation Charter". Тази харта определя по-строги разпоредби по отношение на опазването на биоразнообразието, борбата с обезлесяването, изграждането на етични и устойчиви партньорства с местното население, както и  съхранение на въглерода.

Снабдителна верига в Западна Африка

Снабдителна верига в Западна Африка

За да стигнем още по-напред, работим за създаването на верига за снабдяване в Западна Африка с проверен доставчик на палмово масло, обвързан с договор. Това ще ни позволи да имаме директно снабдяване, както и по-голям контрол върху проследимостта на суровините, екологичното и социалното въздействие.