Общи условия

 

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между „СКИН ДИСТРИКТ 3“ ООД, официален вносител и партньор за България на L'Occitane (наричан по-долу bg.loccitane.com) от една страна и потребителите на интернет страницата и услугите, намиращи се на домейн bg.loccitane.com (наричан за краткост сайт или интернет страница). Тези условия обвързват всички потребители, които с избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположен на интернет страниците на bg.loccitane.com (с изключение на линка към настоящите "Общи условия") се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".

 

Интернет страницата bg.loccitane.com „СКИН ДИСТРИКТ 3“ EООД.

 

„СКИН ДИСТРИКТ 3“ EООД, е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК , 203657722 sъс седалище и адрес на управление в гр.София 1463,  ул.“Христо Станчев“ 12.

 

Дружеството е със следния адрес за кореспонденция, в т.ч. за получаване на жалби и сигнали от потребители: гр.София, ул.“Христо Станчев“ 12, партер, дясно.

Търговски обекти, продаващи L'Occitane, има в гр.София на следните адреси: София, бул. Витоша 62, тел. 02 988 01 09 ; София, Търговски Център Сердика, бул. Ситняково 48, тел. 02 841 28 22, партер.

 

„СКИН ДИСТРИКТ3 “ EООД, като собственик на електронния магазин ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и да се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите от електронния магазин да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в електронния магазин материали в други сайтове е забранена. Предоставяната услуга от електронния магазин е валидна за Република България.

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

За да се регистрирате трябва да изберете уникално потребителско име и парола, както и да посочите адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка, при което вашите данни ще бъдат запаметени в нашата система. След успешна регистрация и съхраняване на вашите данни в системата, при всяко ново зареждане на сайта ви ще имате възможност да промените адреса за доставка и личните си данни, както и да посочите ваш представител, който да приеме поръчката, ако това е необходимо. С натискането на бутона "Поръчай", вие правите електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате, че сте запознат и приемате настоящите условия.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

 

Личните данни които предоставяте на bg.loccitane.com ще бъдат използвани единствено и само във връзка в обслужването ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (абонаментът за който можете да отмените по всяко време).bg.loccitane.com ви гарантира, че личните ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или изпозлвани за цели различни от гореупоменатите. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни.

 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

„СКИН ДИСТРИКТ 3“ ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на електронния магазин. В случай , че в следствие на използването на електронния магазин, или продукти от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

ПОРЪЧКА

 

Можете да поръчате от bg.loccitane.com 24 часа в денонощието, включително в събота и неделя и официални празници. При финализиране на вашата поръчка имате възможност да прегледате продуктите които сте избрали, както и информацията за доставка и връзка с вас – и при нужда да направите корекции. Ще бъдете уведомени чрез имейл за получаването, потвърждаването и изпращането на Вашата поръчка.

Продуктите, закупени на сайта bg.loccitane.com, не са предназначени за последваща продажба.

Подробни указания за извършване на поръчка и условията за доставка ще намерите по-долу.

 

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 

Възможни проблеми при осъществяване на поръчката:

1. Един или повече от поръчаните артикули не е на лице; при такива обстоятелства представител на bg.loccitane.com ще се свърже с вас във възможно най-кратки срокове;

2. Адресът за доставка/плащане е непълен или погрешен;

3. Погрешен e-mail и/или телефон за връзка с клиента.

В случай на проблеми при доставката по вина на bg.loccitane.com ние носим отговорност за всички възникнали допълнителни разходи. Клиентът покрива допълнителните разходи, в случай, че той е отговорен за възникването им.

 

ЦЕНА

 

Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти които сте поръчали, плюс цената за доставка. Всички артикули са с предварително начислено ДДС.

 

ПРОМЯНА НА ЦЕНАТА

 

bg.loccitane.com има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална на сайта към момента на даване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, то bg.loccitane.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива.

Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена под старата, която е зачертана.

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

 

На основание чл.50 от Закон за защита на потребителя всеки клиент има право да се откаже от договора /покупка на козметичен или друг продукт/ в рамките на 14 дневен срок, който тече от получаване на продукта. За целта предметът на сделката трябва да бъде в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката. При отказ от договора потребителят следва да уведоми търговеца в срок от 14 дни, като попълни и изпрати формуляра за отказ от договора на интернет страницата на търговеца.

 

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, трябва да изпрати за своя сметка стоките обратно на търговеца или да предаде същите лично в търговски обект на търговеца без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде лично стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

 

Ако потребителят изпрати стоката с куриер, кой ще констатира целостта на опаковката и липсата на следи от употреба?

Търговецът има право да откаже да възстанови на потребителя заплатената от последния сума, в случай че върнатата стока е с нарушена оригинална опаковка и/или със следи от употреба и/или с нарушен търговски вид на стоката. В този случай, търговецът уведомява незабавно потребителя, че не приема направения отказ и че потребителя може да получи обратно стоката, след като заплати транспортните разходи.

Съгласно чл. 57, т.5 от ЗЗП правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилага за договори за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. В тази връзка търговецът си запазва правото да не приеме правото на отказ за такива стоки направено от потребител, дори да е в срока посочен в настоящите общи условия.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

1. Основните характеристики на продуктите са описани в интернет страницата за представяне на съответния продукт.

2. Цената на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт.

3. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. Те са описани отделно в поръчката и се начисляват към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане. ДДС е включен в цената на стоките.

4. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

5. Начините за Доставка са описани по-долу

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При несъответствие на получените продукти с поръчаните,bg.loccitane.com заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя. При липса на поръчните продукти от Потребителя bg.loccitane.com може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителя откаже да замени продуктите bg.loccitane.com възстановява заплатената сума.

 

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

 

За да направи поръчка, заявителят трябва да попълни необходимите данни на указаните места.

Възможно е данните на получателя да са различни от данните на заявителя на поръчката. При този случай плащането трябва да се извърши предварително, т.е. плащане чрез наложен платеж не е възможно. След получаване на плащането продукта ще се достави на адреса на получателя.

При възможност доставката ще бъде извършена от куриер в посочения от подателя час на доставка. Ако това се окаже невъзможно представител на bg.loccitane.com ще се свърже с подателя за уточняване на друг ден и час за доставка.

 

ПРОБЛЕМИ С ДОСТАВКАТА

 

Ако забавянето на доставката или по-ранното ѝ изпълнение от посочения от вас времеви интервал не е поради причини, възникнали от ваша страна повторната доставка е за сметка на електронния магазин.

При нужда от повторно идване на куриер за ваша доставка по причини, възникнали от ваша страна, вие поемате разходите по повторната доставка. Причини от ваша страна могат да бъдат вашето или на упълномощен от вас човек отсъствие, който да приеме доставката и да извърши плащането, когато то е заявено в брой.

 

ВРЕМЕ НА ДОСТАВКА

 

Доставките се извършват от 9.00 ч до 18.00 ч в работни дни и в събота до 14.00 ч.

Доставката на вашите поръчки се изпълнява до 3 (три) работни дни, считано от датата на заявката, ако е направена до 10 часа. Ако е направена след този час за начало се взима следващия работен ден.

Когато плащането на поръчката е по банков път /платежно нареждане, вносна бележка/ за дата на заявката се смята деня на получаване на плащането по сметката на електронния магазин.

В този случай служител на bg.loccitane.com ще се свърже с вас на посочения от вас е-mail веднага след потвърждението за извършено плащане и ще ви каже кога ще пристигне вашата доставка.

Този вид доставка важи на територията на цялата страна.

 

ПОРЪЧКА - УКАЗАНИЯ

 

Вашите поръчки се приемат само по електронен път чрез електронния магазин.

Моля бъдете внимателни при въвеждането на вашия имейл адрес, защото потвърждението на поръчката при заплащане в брой и банков път се осъществява чрез него.

Системата ще ви информира, че поръчката ви е приета. Още при финализирането на вашата поръчка, ще можете да видите всички продукти, които купувате, размера на сумата, която ще платите, начинът на плащане, адресът на доставка. Ако забележите някаква неточност в попълнените от вас данни, моля обадете ни се незабавно.

 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

 

1. Плащане в брой при доставка - наложен платеж

2. Плащане с кредитна или дебитна карта VISA или MASTER CARD

3. Плащане по банков път

4. Плащане в брой на каса на EasyPay

5. Epay плащане

 

1. Плащане в брой при доставка - Наложен платеж

 

Доставката е от 1 до 3 работни дни, считано от датата на заявката. Поръчката се плаща при доставка от куриер.

Куриерска фирма SPEEDY

Безплатна доставка при покупка над 200 лв.

 

 

2. Плащане с кредитна или дебитна карта VISA или MASTER CARD

 

Разплащанията се извършват чрез Обединена Българска Банка АД (България), сертифицирана от Visa International за технологиите "Verified by Visa" и "MasterCard SecureCode", които гарантират в максимална степен сигурността на транзакциите.

 

С този метод можете да платите с дебитни и кредитни карти с логото Visa и MasterCard, издадени от български или чужди банки. При избор на този метод за плащане ще бъдете прехвърлени на страницата на Борика (БОРИКА е дружество, което е национален оператор на плащанията с местни банкови карти и обслужваща организация (Processor Company) за плащания с международни банкови карти на EUROPAY International/MasterCard, VISA International), където трябва да въведете необходимите данни свързани с вашата карта, за извършване на разплащането.

 

След извършване на плащането ще бъдете прехвърлен отново в bg.loccitane.com.

 

При необходимост от възстановяване на частични или цялостни плащания на Потребителя от страна на bg.loccitane.com, те се извършват по банков път по сметката на картата, използвана от Потребителя.

 

3. Плащане по банков път

 

При избиране на този метод, можете да извършите банков превод към сметка на bg.loccitane.com L`Occitane.bg с юридическо лице - фирма „СКИН ДИСТРИКТ3“ EООД. При извършване на поръчка ще получите писмо с нашите банкови данни. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на превода. При доставка на стоката не дължите нищо на куриера.

При необходимост от възстановяване на частични или цялостни плащания на Потребителя от страна на bg.loccitane.com те се извършват по банков път по сметката, използвана от Потребителя или по начин, допълнително уговорен между страните.

 

За плащания по банков път:

Получател: „СКИН ДИСТРИКТ 3“ ЕООД

Банка:

Банков код:

IBAN :

Основание за плащането: Номер на поръчката

 

4. Плащане в брой на каса на EasyPay

Необходимо е да си запишете или изпечатате генерираният КОД при поръчката, който получавате на мейла си, да отидете до най-удобното за вас гише на EasyPay и да заплатите сумата.

Ние ще получим информация за постъпилото плащане и ще стартираме изпълнението на поръчката ви.

 

5. Плащане чрез Epay

За да използвате системата на Epay е необходимо да имате регистрация в - www.epay.bg

Ние ще получим информация за постъпилото плащане и ще стартираме изпълнението на вашата поръчка.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. "Потребител" е всеки, който зареди в ползвано от него техническо устройство интернет страницата на bg.loccitane.com.

2. „Заявител“ е потребител с регистрация в сайта, който избира продуктите от електронния магазин, попълва данните и иницира поръчката, като извършва това от свое име.

3. „Получател“ е физическо или юридическо лице, което може да е различно от заявителя и което получава поръчаните продукти на адрес, указан от заявителя.

4. "Поръчка" е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки от bg.loccitane.com, съгласно настоящите общи условия.

5. "Услуги" са всички действия, осъществявани от „СКИН ДИСТРИКТ 3“ EООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.

6. „Електронен магазин” – настоящата интернет страница bg.loccitane.com, която предлага чрез електронна търговия козметични и други продукти.

7.  „Търговец“ - СКИН ДИСТРИКТ 3“ EООД като собственик на електронния магазин.

 

 

bg.loccitane.com може да променя Общите Условия по всяко време, като след промяната датата на публикация се актуализира. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Настоящите общи условия са актуални към 18.03.2015г.