Позицията на L'OCCITANE за тестването на козметични продукти върху животни

Позицията на L'OCCITANE за тестването на козметични продукти върху животни 

L’OCCITANE никога не тества и не е тествал продуктите си, техните активни съставки или суровините върху животни, на всички етапи от разработването и производството им.

L’OCCITANE винаги е бил ангажиран с идеята за премахване на тестовете на козметични продукти върху животни,  заедно с асоциации като One Voice и PETA. 
L’OCCITANE
е и една от първите компании в позитивния списък на Британския Съвет за Премахване на Вивисекцията (BUAV) през 1997. През декември 2011 г е взето решение да се отнеме акредитацията на всички компании, опериращи в Китай, тъй като китайските власти все още изискват тестването на всички козметични продукти,  продавани на китайския пазар - все още се смята, че това е най-добрият начин да се гарантира безопасността на потребителите. Въпреки това BUAV ни изпратиха писмо, в което оценяват нашите непрекъснати усилия в борбата срещу тестването на козметични продукти върху животни.(виж приложението). Обърнете внимание на това, че нашата компания не провежда тези тестове в Китай, те се правят от местни лаборатории, оторизирани от властите върху ограничен панел животни. 

LOCCITANE е компания, изцяло ангажирана с преустановяване тестването на козметични продукти върху животни в световен мащаб. За съжаление, предвид ограниченото икономическо и политическо влияние на марката, спирането на продажбата на нашите продукти в Китай, не би довело до промяна в местните разпоредби.  Вместо това, ние решихме да развиваме нашите отношения с китайските власти, в посока прекратяване тестването на козметичните продукти върху животни чрез отворен диалог. 

От декември 2011
LOCCITANE започват срещи с представители на китайските власти за насърчаване на алтернативни тестове на козметичните продукти. LOccitane е и една от водещите европейски компании, която присъства на проведения колоквиум по темата в Пекин през месец февруари 2011 г., съвместно с BUAV и представители на местната власт.

LOCCITANE продължава съвместната дейност с BUAV и е една от основните козметични марки, представени в т.нар. специален отряд, наречен  « ChinaCosmeticsCooperativeGroup ». Тази организация работи съвместно с европейските и китайски власти за насърчаване на алтернативни методи за тест на козметичните продукти. Първата среща се състоя през месец май 2012 г, като редовно се организират срещи в Лондон, Париж или Брюксел. Планирана е нова среща в Лондон, на 20 май 2013 г.

От своя страна, китайските лаборатории, оторизирани от властите, стартираха програма за изследване на алтернативни протоколи за тест. Бяха спрени тестовете на слънцезащитни продукти върху животни, а нашите методи за тест върху хора бяха приети. Това е първата стъпка.
LOCCITANE ще продължи да работи активно за тази кауза, с идея да бъдат приложени техните методи възможно най-скоро за всички техни продукти.


Кликнете тук, за да видите официалното изявление по този въпрос на д-р DrNickPalmerDirectorofPolicy в BUAV.