ЗАЧИТАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Обичаме Прованс и Южна Франция. Все пак там са нашите корени. Така че е съвсем естествено да искаме да защитим и насърчим биоразнообразието на Средиземноморския басейн. Тази „гореща точка за биоразнообразието“ е една от най-богатите екосистеми в света. Възнамеряваме да дадем своя принос, за да защитим тази ценна околна среда.

НАШЕТО БИОРАЗНООБРАЗИЕ Е ЗАСТРАШЕНО!

Над половината от световните коралови рифове са изчезнали през последните 30 години.

12 000 вида растения са застрашени.

Броят на гръбначните животни в света е намалял наполовина от 1970 г.

НАШАТА МИСИЯ КАТО МАРКА

НАШАТА ЦЕЛ:

ДА ЗАЩИТИМ 1000 ВИДОВЕ И СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ ДО 2025 Г.

Два начина да помогнем да се направи промяна:

1. Гарантиране, че нашите съставки са проследими от полето до крайния продукт
2. Опазване на околната среда чрез презасаждане на живи плетове и овощни градини и подпомагане на биологичното земеделие

ЛАВАНДУЛАТА ОТ ПРОВАНС Е ПОД ЗАПЛАХА

Ние сме решени да я защитим

ИЗВОРЪТ НА ВОДА РЕОТИЕ Е ПРИРОДНО БОГАТСТВО

И така трябва да остане…

ОБЩНОСТ ОТ ЕКСПЕРТИ

Посветени на защитата на растенията

Ние си партнираме с IUCN – Международния съюз за опазване на природата

Да защитим биоразнообразието на нашите земи

КАКВО Е НАШЕТО УСТОЙЧИВО ОТГЛЕЖДАНЕ?

ОТКРИЙТЕ