Подкрепа за производителите

Нашите съставки – и следователно нашите производители – са жизнената сила на L'OCCITANE. Ако не беше техният труд, всеотдайност и умения, нямаше да можем да създадем толкова уникални автентични продукти. Диалогът, уважението и прозрачността са в основата на отношения ни с нашите производители. Някои от нашите партньорства продължават повече от 30 години!

ОЦЕЛЯВАНЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ Е ЗАСТРАШЕНО

АКО НЕ НАПРАВИМ НИЩО, ще загубим 400 ферми във Франция и 1200 в Европа.

Мисията ни като марка

НАШАТА ЦЕЛ:

Да имаме справедливи търговски отношения с всички наши производители до 2025 г.

За да се случи това, ще се съсредоточим върху две области:

1. Работим ръка за ръка с производителите, за да гарантираме, че всички наши взаимоотношения са изградени на основа на справедливостта
2. Произвеждаме заедно отговорно и устойчиво.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СПРАВЕДЛИВАТА ТЪРГОВИЯ?

Справедливата търговия е свързана със стабилни цени и доходи, достойни условия на труд, предоставяне на възможности на фермерите и работниците и гарантиране, че получават справедлив дял от печалбите от продукцията си. Това означава да подкрепяме производителите, да помагаме за подобряване на качеството на живота им, да изграждаме устойчиво бъдеще за тях и техните семейства и да се грижим за хората и планетата.

ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВАТА НА СПРАВЕДЛИВОСТ

ПРИНЦИПИТЕ

СПРАВЕДЛИВОСТ В L'OCCITANE

НАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ, НАШИТЕ УБЕЖДЕНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БЕЗСМЪРТНИЧЕ

УКРЕПВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА ЧРЕЗ МНОГОГОДИШНИ ДОГОВОРИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БАДЕМ

ВРЪЩАНЕ НА БАДЕМОВИТЕ ДЪРВЕТА В ПРОВАНС

Основни данни

28 проследими вериги за доставки, над половината от които са органични

98 производители и над 10 000 берачи

40 договора, от които 24 за по няколко години